top of page

Endings


Al onze ervaringen hebben een begin, een midden en een eind. Een project op het werk, een vergadering maar ook een relatie, een ontmoeting of een vakantie. Wanneer we ons hier onvoldoende bewust van zijn, is stress veelal onontkoombaar. Iedere fase van een ervaring vraagt namelijk iets anders. Het begin vraagt enthousiasme en creativiteit, het midden volharding en doorzettingsvermogen en een afronding heeft kennis, concentratie en aandacht nodig.

Sommige mensen vinden het lastig om nieuwe projecten te starten, anderen kunnen de energie van het 'midden', te vergelijken met de vasthoudendheid van een pitbull, niet vinden. In mijn praktijk zie ik dat de meeste mensen moeite hebben met afronden en het vaak zelfs helemaal overslaan. Ze leven als het ware achterwaarts de toekomst in. Ben jij je er bewust van hoe je dit doet? Sta eens stil bij waar je goed in bent, wat je makkelijk afgaat en welke fase lastiger voor je is en je misschien wel (onbewust) uit de weg gaat.

Wanneer we de dingen onafgerond laten, nemen we het mee naar het huidige moment. En al deze onafgeronde zaken dragen we dag-in dag-uit met ons mee. Totdat het loodzwaar wordt en we geen energie meer op kunnen brengen voor iets nieuws. De energie stagneert en we staan stil.

Een goede afronding brengt vaak gevoelens van waardering en dankbaarheid met zich mee. Waardering voor het mooie, ook al is het nu voorbij. De leuke collega waar je afscheid van hebt genomen, de baan die je hebt opgezegd, het huis dat je achter je hebt gelaten, of de relatie die niet meer is. En hoe onwaarschijnlijk het ook moge klinken, zelfs voor moeilijke situaties, mits goed afgerond, kun je waardering voelen. Waardering voor de les die je er uit hebt geleerd, de groei die je hebt mogen doormaken of de ruimte die is ontstaan voor iets nieuws. Iets wat misschien wel veel beter past, ook al zie je dat vaak pas veel later...

Goed afsluiten hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn of veel tijd te kosten. De afronding van een project op je werk kun je met je team vieren met koffie en taart. Je kunt 's avonds in bed de dag heel bewust in je hoofd voorbij laten komen en benoemen welke zaken 'klaar' zijn en welke nog aandacht behoeven. Alleen al door te erkennen dat iets tot een einde is gekomen, verandert er iets, zet je iets wat vastzat weer in beweging.

Het is fijn als je een ervaring kunt afronden met degene met wie je de ervaring hebt beleefd, maar soms kan dat niet. Omdat de persoon in kwestie er niet meer is, of omdat het om andere redenen gewoon niet gaat. Dan kun je diegene een brief schrijven of een mooi, eigen ritueel bedenken. Ik ga daarvoor altijd naar buiten, het bos in.

Vandaag nam ik afscheid van de zee. In de stromende regen, bij de oude Eik. De regen spoelde wat zwaarte van me af. Mijn hart glimlachte vol vertrouwen.

Archief
Zoeken op tags
bottom of page